Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2017 | SER-Richtbedragen scholing en vorming 2018

SER-Richtbedragen scholing en vorming 2018

31 oktober 2017

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1000 euro per dagdeel per OR (was in 2017: 995 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 165 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2017: 170 euro). De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

Download:Richtbedragen scholing en vorming (878 kB)

Geld
Alles over het thema