Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2017 | Handreiking voor leden van ondernemingsraden

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen OR en RvC: voor OR

Handreiking voor leden van ondernemingsraden

juni 2017 (Commissie bevordering medezeggenschap)

De ondernemingsraad (OR), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) zijn met elkaar verbonden in een driehoeksrelatie (driehoek).
Het vestigen en verstevigen van de band tussen de OR en de RvC, onder meer door frequenter en beter contact tussen beide raden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van (de afstemming binnen) de driehoek en daarmee aan het beter functioneren van de onderneming.

In dat kader brengt de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) deze handreiking uit. Hierin zijn informatie en tips opgenomen over het opbouwen en onderhouden van onderlinge contacten en wederzijds vertrouwen binnen de driehoek, meer in het bijzonder tussen de OR en de Raad van Toezicht (RvC).

Handreiking voor OR 'Vestigen en verstevigen van de relatie tussen OR en RvC' downloaden

Download:Handreiking (698 kB)