Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2017 | SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg Jaarverslag 2016

SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg Jaarverslag 2016

4 april 2017

Jaarlijks overzicht van het overleg over algemene consumentenvoorwaarden in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ).

Download:SER-CZ-jaarverslag-2016 (349 kB)

De SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ) biedt een open kader aan ondernemers- en consumentenorganisaties voor overleg over algemene voorwaarden (AV) die bij koop van goederen, diensten en digitale inhoud van toepassing zijn. Het sluitstuk van het overleg is het instellen van een geschillencommissie voor de branche. De uitspraken van de geschillencommissie kunnen belangrijke informatie zijn bij het evaluatieoverleg van de algemene voorwaarden. Het secretariaat van de SER ondersteunt en faciliteert het voorwaardenoverleg.

In 2016 zijn diverse overleggen voor nieuwe sets algemene voorwaarden gestart. Ook al eerder gestarte overleggen zijn in 2016 voortgezet. Nog niet alle nieuwe overleggen hebben in 2016 geresulteerd in concrete afspraken en zullen daarom in 2017 worden voortgezet. Een wel in 2016 afgerond overlegg, dat geresulteerd heeft in een nieuwe set algemene voorwaarden, is bijvoorbeeld het overleg over de Algemene Bankvoorwaarden 2017. De Algemene Bankvoorwaarden uit 2009 zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. Op 1 maart 2017 treden ze in werking.  De sets RECRON-voorwaarden zijn ook geheel vernieuwd. Dat zijn vijf sets, bestemd voor respectievelijk seizoensplaatsen, toeristische plaatsen, vakantieverblijven, groepsaccomodaties, en vaste plaatsen. Om geheel in stijl van de vakantie te blijven, zijn begin 2016 de Algemene Reis- en Boekingsvoorwaarden ANVR geheel vernieuwd.  Er zijn ook nieuwe overleggroepen gestart: Ambulancezorg en Osteopathie. De eerstgenoemde overleggroep heeft per 1 januari 2017 tweezijdige algemene voorwaarden en een eigen geschillencommissie.  Veel andere al bestaande tweezijdige algemene voorwaarden zijn aangepast aan de geldende wetgeving, waarover in paragraaf 3 meer. Behalve aanpassingen aan wetgeving, hebben ook dit jaar de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de algemene voorwaarden de aandacht van veel overleggroepen gehad. Daarin zijn wederom stappen gezet. De aandacht voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid is vooral goed zichtbaar bij de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden 2017.

Er zijn momenteel negenenvijftig overleggroepen. Per overleggroep volgt hierna een toelichting, voor zover er ontwikkelingen te melden zijn (hoofdstuk 2). Daarna komen nog enkele algemene punten aan de orde (hoofdstuk 3). Het jaarverslag sluit af met een overzicht van alle overleggroepen (Bijlage 1).

SER CZ jaarverslag 2016