Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2017 | 2016 | Richtbedragen scholing en vorming 2017

Richtbedragen scholing en vorming 2017

24 oktober 2016

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 995 euro per dagdeel per OR (was in 2016: 1.015 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 170 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: 160 euro). De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

Download:Richtbedragen scholing en vorming (305 kB)

Geld
Alles over het thema