Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2015 | Fusiegedragsregels 2015

Fusiegedragsregels 2015: Rapport van bevindingen

28 augustus 2015 (Commissie Herziening Fusiegedragsregels)

In dit rapport worden de werkzaamheden en bevindingen van de commissie toegelicht. Het rapport is als volgt opgebouwd: (1) inleiding, (2) bevindingen over aard, inhoud en reikwijdte van de Fusiegedragsregels en (3) bevindingen over specifieke bepalingen van de Fusiegedragsregels.

Download:Volledig rapport (1510 kB)

Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad (SER) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk gewijzigd in 2000 (inwerkingtreding 5 september 2001) (Fusiegedragsregels).

Inmiddels is ruim een decennium verstreken sinds de laatste herziening van de Fusiegedragsregels. Gelet op het tijdsverloop sinds deze herziening en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan (zoals marktwerking en flexibele arbeidsrelaties), heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de SER het wenselijk geacht de huidige Fusiegedragsregels te evalueren. Het DB heeft de ad hoc Commissie Herziening Fusiegedragsregels (commissie) op 15 november 2013 ingesteld en aan de commissie gevraagd een inventarisatie te maken van mogelijke knelpunten en verbeterpunten in de Fusiegedragsregels. De commissie, onder voorzitterschap van kroonlid prof.dr. E.J.J. (Hans) Schenk, heeft haar werkzaamheden aangevangen op 10 februari 2014.

Op 18 september 2015 heeft de raad een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld die op 1 oktober 2015 in werking zijn getreden.