Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2014 | Aanbeveling OR en geheimhouding

Aanbeveling OR en geheimhouding

oktober 2014 (Commissie Bevordering Medezeggenschap)

Het spectrum van situaties waarin door ondernemers aan OR’en geheimhouding wordt opgelegd is breed. Niet in alle situaties en/of in elke fase is een geheimhoudingsplicht opportuun. In verband hiermee brengt de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) een aanbeveling uit aan ondernemingsraden en ondernemers.

Download:Volledige aanbeveling (230 kB)