Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2013 | Rapportage Scan Jaarverslagen 2012

Rapportage Scan Jaarverslagen 2012

20 september 2013

De Toezichtkamer beoordeelt op verzoek van de minister van Economische Zaken jaarlijks de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen (de bedrijfslichamen) aan de hand van een checklist. De Toezichtkamer constateert in de onderhavige scan dat de jaarverslagen 2012 van alle bedrijfslichamen, evenals vorig jaar, voldoen aan de in de checklist opgenomen criteria.

Download:Scan jaarverslagen 2012 (110 kB)