Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2013 | Monitor toepassing Schilthuiskorting 2013

Monitor toepassing Schilthuiskorting 2013

4 juli 2013

De Toezichtkamer (en daarvoor de Bestuurskamer) beoordeelt, mede op verzoek van de betrokken ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken, periodiek de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de zogenoemde Schilthuiskorting door de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen). Onderhavige notitie bevat de rapportage over het heffingsjaar 2013.

Download:Monitor toepassing Schilthuiskorting 2013 (110 kB)