Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2012 | Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen

Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen

6 juli 2012

Mede gezien de actuele politieke situatie rondom de product- en bedrijfschappen en het verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft de Toezichtkamer van de SER een leidraad en bijbehorende notitie opgesteld met betrekking tot de mogelijke afbouw of opheffing van product- en bedrijfschappen. Deze bescheiden zijn aan de besturen van alle schappen aangeboden.

Download:Aanbiedingsbrief (76 kB)Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen (180 kB)Belangrijke normen in het kader van de beginselen van zorgvuldigheid, transparantie en integriteit (198 kB)