Toezichtplan 2012

April 2012

De Sociaal-Economische Raad (SER) houdt op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie toezicht op de product- en bedrijfschappen. Binnen de SER is de Toezichtkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van dit toezicht. Gebruikelijk stelt de Toezichtkamer jaarlijks een Toezichtplan op waarin wordt beschreven hoe het toezicht vorm krijgt en welke specifieke themaonderzoeken dat jaar worden uitgevoerd. Gezien de actuele en politiek ingegeven onzekerheid over het voortbestaan van het stelsel van schappen, heeft de Toezichtkamer zich bij het opstellen van het Toezichtplan 2012 beperkt tot de reguliere toezichtactiviteiten. Met instemming van de ministeries van SZW en EL&I is besloten een aanvullend Toezichtplan 2012 (gericht op de specifieke themaonderzoeken) op te stellen zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van het stelsel. Zie voor een beschrijving van de politieke ontwikkelingen ook het voorwoord en de inleiding van het SER Toezichtverslag 2011.

Download:Toezichtplan 2012 (190 kB)Aanbiedingsbrief (71 kB)Brief instemming Toezichtplan 2012 (96 kB)

De tekst van het Toezichtplan 2012 is conform wettelijk voorschrift in het najaar van 2011 ter instemming voorgelegd aan de ministers van SZW en EL&I (zie de download Aanbiedingsbrief). Inmiddels hebben de beide ministers ingestemd met het Toezichtplan (zie de download Brief instemming Toezichtplan 2012) en deze brief is ook aan de product- en bedrijfschappen ter beschikking gesteld. In de instemmingsbrief wordt overigens ook kort ingegaan op de actuele politieke situatie en de betekenis daarvan voor besluitvorming van schapbesturen.