Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2010 | Wet op de bedrijfsorganisatie

Wet op de bedrijfsorganisatie en andere regelgeving voor de PBO

April 2010

De eerste ideeën over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ontstonden begin van de twintigste eeuw, in de vorm van schetsen voor een nieuw model voor sociaal-economische ordening. Men was het erover eens dat ondernemers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen voor de ontwikkeling van hun sector. Aan deze gedachte liggen beginselen van het ‘verzuilde’ Nederland ten grondslag: subsidiariteit, functionele decentralisatie en soevereiniteit in eigen kring.

Download:Volledige publicatie (1053 kB)

De mogelijkheid om zogeheten openbare lichamen voor beroep of bedrijf met verordenende bevoegdheid in te stellen, werd in 1922 gecreëerd op grond van artikel 134 in de Grondwet. De Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) is enkele decennia later, in 1950, van kracht geworden. Deze wet vormt het juridische kader voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Die bestaat uit de Sociaal-Economische Raad op nationaal niveau en de product- en bedrijfschappen op sectoraal niveau. Binnen de PBO werd de SER gepositioneerd als ‘toporgaan’. Tegenwoordig is de SER vooral toezichthouder op de product- en bedrijfschappen. De SER is al meteen in 1950 opgericht, het eerste ‘schap’ – het Landbouwschap – in 1954.

Wet op de bedrijfsorganisatie en andere regelgeving voor de PBO
Industrial Organisation Act