Leidraad personeelsvertegenwoordiging

februari 2010

De meest recent geactualiseerde versie van de Leidraad PVT is in 2015 uitgebracht.

De Sociaal-Economische Raad (SER) draagt zorg voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. Daartoe behoort ook de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (pvt), dat een modelreglement voor de pvt bevat met toelichting en bijlagen, met een uitleg van wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld voor de pvt. Deze editie van de leidraad is een geactualiseerde versie van de uitgave van 1999.
De wetsartikelen, in deze leidraad, bevatten verwijzingen naar de meest recente wettekst uit overheid.nl.

Download:
Xsl file could not be processed

Alles over het thema