Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2010 | Scan jaarverslagen 2009 product- en bedrijfschappen

Rapportage Scan jaarverslagen 2009 product- en bedrijfschappen

8 september 2010

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert de SER jaarlijks een scan uit van de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen. Op grond van artikel 137, lid 1 uit de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) verzendt de minster van SZW jaarlijks alle jaarverslagen van de bedrijfslichamen aan de Tweede Kamer. De bevindingen uit de scan jaarverslagen van de SER kan de minister benutten om de Tweede Kamer nader te informeren over de jaarverslagen.

Download:Rapportage (158 kB)