Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2010 | Eindrapportage themaonderzoek Integriteit

Rapportage themaonderzoek Financieel Beheer (reserve- en beleggingsbeleid)

24 juni 2010

Deze rapportage omvat de resultaten van het onderzoek van de Toezichtkamer naar het reserve- en beleggingsbeleid van de bedrijfslichamen. In de eerste paragraaf zijn de aanleiding en het doel van dit onderzoek beschreven. In paragraaf 2 van deze rapportage wordt de opzet van het onderzoek nader toegelicht, waarbij wordt ingegaan op het gehanteerde normenkader, de vraagstelling en de uitvoering. Paragraaf 3 bevat de kern van de rapportage, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen. De slotparagraaf behelst de conclusies en het oordeel van de Toezichtkamer ten aanzien van het reserve- en beleggingsbeleid van de bedrijfslichamen.

Download:Rapportage themaonderzoek Financieel Beheer (reserve- en beleggingsbeleid) (594 kB)