Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2010 | Monitor opschoning regelgeving en reductie administratieve lasten 2009

Monitor opschoning regelgeving en reductie administratieve lasten 2009

4 maart 2010

Deze notitie bevat de rapportage van een onderzoek dat is gedaan naar de opschoning van de autonome verordeningen van de bedrijfslichamen en de vermindering van administratieve lasten bij de bedrijfslichamen. Dit jaarlijkse onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het aantal autonome verordeningen en de verdere reductie van de administratieve lasten is in het Toezichtplan voor 2010 opgenomen.

Naar aanleiding van het vorige onderzoek van eind 2008 heeft een aantal bedrijfslichamen opgemerkt dat de peildatum november voor de meting van de administratieve lasten praktische bezwaren met zich brengt. Aangezien enkele bedrijfslichamen de administratieve lasten ten behoeve van hun jaarrekening in het begin van het jaar berekenen, ging de voorkeur van deze bedrijfslichamen uit naar het leveren van de definitieve cijfers in het begin van het volgende jaar. Mede gelet hierop is het onderzoek begin 2010 uitgevoerd.

 

Download:Monitor (62 kB)