Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2009 | Rapportage Commissie Monitoring Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

Rapportage Commissie Monitoring Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

21 juli 2009

De notitie geeft een beschrijving van de werking van de Code Goed Bestuur sinds juli 2007. Daarnaast wordt een aantal knelpunten besproken. De laatste paragraaf van de notitie bevat een samenvatting en bevat enkele aanbevelingen. In de notitie wordt daarnaast onder meer ingegaan op de taak en de werkwijze van de commissie.
 

Download:Rapportage (86 kB)