Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2007 | Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

Maart 2007
 
In het kader van de modernisering van het schappenstelsel hebben de gezamenlijke product- en bedrijfschappen een Code Goed Bestuur opgesteld. In de code zijn verschillende principes en uitwerkingen opgenomen ter bevordering van het transparant, democratisch en doelmatig functioneren van de schappen. De code is op 1 juli 2007 in werking getreden.

Download:Volledige uitgave (1214 kB)

De Bestuurskamer van de SER ziet de Code Goed Bestuur als een substantiële stap voorwaarts in het proces van modernisering van de product- en bedrijfschappen. Het komt er nu op aan dat de schappen zelf invulling en uitwerking gaan geven aan de code. Dat schrijft de Bestuurskamer in een brief aan minister Donner van SZW. De code zal op 1 juli 2007 worden ingevoerd. Na twee jaar zal hij worden geëvalueerd, op grond waarvan de code kan worden aangepast.
Belangrijke onderdelen van de code gaan over de invloed van indidviduele ondernemers op het beleid van een schap en over transparantie en verantwoording. De Bestuurskamer verwacht dat hiermee het zelfcontrolerend en zelfcorrigerend vermogen van de schappen zal toenemen.