Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2005 | Samen streven naar een goede zaak

Samen streven naar een goede zaak: Handleiding voor bestuursleden van product- en bedrijfschappen

2005
Deze folder bevat informatie over het karakter van een schap en over de rol van bestuursleden daarin. De informatie biedt inzicht in de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuursleden. Hiermee zullen zij hun positie optimaal kunnen benutten en zullen zij beter in staat zijn hun bestuursfunctie uit te oefenen.

Download:Volledige uitgave (159 kB)