Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2004 | De product- en bedrijfschappen & Europees recht

De product- en bedrijfschappen & Europees recht

2004
In 1994 verscheen de SER-brochure ‘Produktschappen en bedrijfschappen en het Europese Gemeenschapsrecht’. Sindsdien is de invloed van Europa nog dieper de lidstaten binnengedrongen. Hierdoor is ook de betekenis van Europa voor de bedrijfslichamen toegenomen. Deze brochure strekt ertoe de toegenomen betekenis te duiden ten aanzien van de autonome taakuitoefening door bedrijfslichamen.

Download:Volledige uitgave (5760 kB)