Home | Publicaties | Jaarverslagen | 2010-2017 | Toezichtverslag 2013

Toezichtverslag 2013

Voor het eerst verschijnt het Toezichtverslag uitsluitend digitaal. Vanuit deze publicatie kunt u doorklikken naar webpagina’s met meer informatie en achterliggende documenten, zoals de volledige adviezen, verordeningen en wetteksten.
In het Toezichtverslag legt de SER verantwoording af over het toezicht op de product- en bedrijfschappen. 
 

Toezichtverslag 2013