Status van adviezen op de website

achterban
Deze versie van het advies geeft het standpunt weer van de SER-commissie die het advies heeft voorbereid. Deze versie leggen de partijen uit de commissie voor aan hun eigen achterban voor commentaar.

raad
Deze versie van het advies geeft het standpunt weer van de partijen in de SER-commissie die het advies heeft voorbereid, nadat het advies door de eigen achterban van de partijen van commentaar is voorzien. Deze versie ligt als ontwerp-advies voor in de raad.

minister
Deze versie van het advies geeft het uiteindelijke standpunt van de raad weer. Deze versie gaat naar de aanvrager van het advies (de minister, staatssecretaris of parlement).

publicatie
Dit is de versie van het advies zoals die in gedrukte vorm beschikbaar is.