Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2018 | Energietransitie en Werkgelegenheid

Energietransitie en Werkgelegenheid

Advies 2018/03: 19 april 2018 (ad-hoccommissie Energietransitie en Werkgelegenheid)

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. De SER publiceert vandaag concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Download advies en publieksversie Energietransitie en Werkgelegenheid

Download:Volledig advies (4917 kB)Publieksversie (2661 kB)