Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

1 augustus 2017 (Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen)

De SER heeft advies uitgebracht over aanpassing van het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling. De staatssecretaris van SZW had de SER op 14 juli jongstleden gevraagd hierover te adviseren.

Download:Advies Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (85 kB)

De herziening van het toetsingskader betreft met name enkele aanpassingen om in de verplichtstelling op het punt van de maximumleeftijd voor beëindiging van deelname aan de pensioenregeling, te kunnen kiezen voor een dynamische koppeling aan ofwel de wettelijke AOW-leeftijd ofwel de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd.

De subcommissie constateert dat deze aanpassing beoogt tegemoet te komen aan de in de praktijk bestaande behoefte aan een dergelijke dynamische koppeling.