Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Passie gewaardeerd

Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Advies 2017/07: 21 april 2017 (Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele sector)

Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector downloaden

Download:Advies Passie gewaardeerd (10048 kB)Bijlage: Ontvangen position papers in het kader van het adviestraject Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (10746 kB)