Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Advies 2017/--: 9 juni 2017 (Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen)

De herziening van het toetsingskader betreft - naast enkele redactionele aanpassingen - de toepassing van het zogeheten verhoudingsvereiste in de Wvb voor reeds verplichtgestelde regelingen en de voorgenomen wijziging van artikel 10 Wvb. Het verhoudingsvereiste heeft betrekking op de verhouding tussen zelfstandig werkende beroepsgenoten en beroepsgenoten in loondienst. Aanpassing van het toetsingskader moet ervoor zorgen dat intrekking van de verplichtstelling voor beroepsgenoten in loondienst alleen vanwege het feit dat niet wordt voldaan aan het vereiste dat ten minste 55 procent van de beroepsgenoten zelfstandig werkzaam is, achterwege kan blijven.

Briefadvies Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling downloaden

Download:Briefadvies Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (107 kB)

Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling
Alles over het thema