Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Consumentengeschillen moeten sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden

Consumentengeschillen moeten sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden

Advies 2017/08: mei 2017 (Samenstelling Commissie voor Consumentenaangelegenheden)

De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt nogmaals aandacht voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting, want dat is cruciaal voor consumenten en ondernemers. Dat staat in een briefadvies aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Het is een vervolg op een eerder advies hierover van de CCA, van april 2016.

Download advies Consumentengeschillen moeten sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden

Download:Advies Consumentengeschillen moeten sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden (1673 kB)