Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2017 | Inzet financiële instrumentarium ten behoeve van circulaire economie

Inzet financiële instrumentarium ten behoeve van circulaire economie: een tussenrapportage

7 juli 2017 (Commissie Duurzame Ontwikkeling)

In deze tussenrapportage beschrijft de commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) de aanpak en voortgang alsmede het tijdpad van haar werkzaamheden. De SER beoogt eind 2017 zijn advies uit te brengen. De werkzaamheden in de eerste helft van het jaar hebben vooral een inventariserend karakter gehad. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Planbureau voor de Leefomgeving, in afstemming met het Centraal Planbureau. Ook is contact gelegd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Download tussenrapportage inzet financiële instrumentarium t.b.v. circulaire economie

Download:Inzet financiële instrumentarium ten behoeve van circulaire economie: een tussenrapportage (651 kB)Brief aan staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over tussentijdse rapportage adviesaanvraag Circulaire Economie (659 kB)