Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2016 | Toekomstgericht beroepsonderwijs - deel 1

Toekomstgericht beroepsonderwijs

Deel 1 Voorstellen ter versterking van de beroepsbegeleidende leerweg


Advies 2016/07: 21 oktober 2016 (commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken)

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel.

Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1 downloaden

Download:Advies (6747 kB)

Advies toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2

Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs