Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2016 | Reactie op ontwerp-aangepaste beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid

Reactie op de ontwerp-aangepaste beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid

26 januari 2016 

Gezamenlijk met de Consumentenbond en de Stichting Natuur en Milieu geeft de SER een breed gedragen reactie op de aangepaste Beleidsregel mededinging en duurzaamheid die de Minister van Economische Zaken op 23 december 2015 voor (internet)consultatie heeft voorgelegd.

Aanleiding voor de aanpassing is een aantal recente voorbeelden waarbij het spanningsveld tussen mededinging en duurzaamheid sterk naar voren kwam, zoals de Kip van Morgen, de gezamenlijke afspraken over het sluiten van kolencentrales in het kader van het Energieakkoord en samenwerking tussen textielproducenten over leefbare lonen in productielanden (onderwerp van IMVO-convenanten). In dit spanningsveld zoekt de Minister van Economische Zaken maximaal ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven binnen het bestaande mededingingskader. Met een aangepaste beleidsregel wil de minister duidelijker en concreter richting geven aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij de beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven en aan partijen voor hun self assessment.

De gemeenschappelijke reactie is voorbereid door een werkgroep van de SER (onder voorzitterschap van prof.dr. Barbara Baarsma); aan deze werkgroep (zie voor de samenstelling de bijlage) hebben ook vertegenwoordigers van Stichting Natuur en Milieu en de Consumentenbond deelgenomen. De reactie is op 26 januari 2016 namens de raad vastgesteld door de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA), onder voorzitterschap van drs. Mariëtte Hamer. De reactie valt in twee delen uiteen: onder punt A staan de antwoorden op de vier consultatievragen; onder punt B de uitgebreide reactie.

Reactie op de ontwerp-aangepaste beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid downloaden

Download:Volledige reactie (253 kB)