Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2016 | Wettelijk minimumjeugdloon

Wettelijk minimumjeugdloon

Verkenning: 20 mei 2016 (commissie ad hoc verkenning minimumjeugdloon)

Deze verkenning kent twee aanleidingen. Enerzijds de wens van de leden van de SER om zich een nader beeld te vormen van verschillende vraagstukken rondom het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL) mede ingegeven door gesprekken met jongerenorganisaties binnen de SER. Anderzijds de aangenomen motie Van Weyenberg die oproept het WMJL substantieel te verhogen en meer gelijk te trekken met het reguliere WML. De SER wenste aan de hand van een verkenning de argumenten en effecten in samenhang te kunnen wegen.

Deze verkenning gaat in op de belangrijkste argumenten van het maatschappelijke debat over de systematiek van het WMJL en bundelt deze met kennis van de effecten van het WMJL en eventuele opwaartse aanpassingen daarvan. Deze verkenning beoogt daarom niet een complete analyse te zijn van alle mogelijke knelpunten rondom loon en inkomen van jongeren, met navenant aantal denkbare oplossingen. De focus is vooral op het verkennen van de gevolgen van een aanpassing van het WMJL.

Verkenning wettelijk minimumjeugdloon downloaden

Download:Volledige verkenning (3008 kB)

Werk achter de kassa
Reacties
Alles over het thema