Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2016 | Gelijk goed van start

Gelijk goed van start - SER advies over kindvoorzieningen

Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen


Advies 2016/01: 22 januari 2016 (werkgroep Kindvoorzieningen)

Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie die de raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen.

De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.

SER advies 'Gelijk goed van start' downloaden

 

Download:Volledig advies (6558 kB)Samenvatting (302 kB)