Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren

Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren: Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies 2015/02: 20 februari 2015 (Commissie Toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet)

De SER wil meer inzetten op preventie van werkloosheid en doet voorstellen tot oprichting van adviescentra.
Verder adviseert de SER een grotere rol in de regie over de WW en het arbeidsmarktbeleid, ter wille van een betere samenwerking van partijen op regionaal en sectoraal niveau van de arbeidsmarktinfrastructuur.
Het advies denkt verder de afspraken uit het sociaal akkoord door over de WW-financiering (WW-premieheffing en aanvullende verzekeringen).

Download:Volledig advies (25651 kB)Samenvatting (234 kB)

Regionale adviescentra van-werk-naar-werk en om werkloosheid te voorkomen

De SER stelt voor in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, dichtbij de werkvloer. Deze zijn bedoeld voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Deze centra bieden diensten in de fase vóór de WW en de dienstverlening door UWV, en zijn te financieren uit WW-premies. De dienstverlening van deze adviescentra zou op termijn moeten leiden tot minder beroep op de WW.
Om deze adviescentra in de praktijk te testen, is ook het advies praktijkgericht te starten met pilots. Dit voorstel vloeit voort uit afspraken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden in het sociaal akkoord van 2013.

Betere regie en samenwerking over het arbeidsmarkt- en WW-beleid

Meer inzetten op werkloosheid voorkomen vergt meer regie van die partijen die invloed hebben op het ontstaan en voortbestaan van werkloosheid. Allereerst zijn dit de sociale partners: werkgevers en werknemers in de sectoren en bedrijven.
De SER adviseert een zware adviesrol van sociale partners bij de WW, meer ruimte in cao’s om premies sectorfondsen vast te stellen, en sectorale initiatieven en regionaal arbeidsmarktbeleid te verbinden. De SER neemt het initiatief opgedane kennis en ervaring uit de regio’s uit te wisselen.

WW-financiering en WW-premie als structureel lastendekkende werknemersverzekering

Sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat zij een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de WW. De SER doet voorstellen voor een WW-premie die hoog genoeg is om alle WW-lasten te dekken, en die niet conjunctuurversterkend (en daarmee werkloosheid versterkend) uitwerkt. Werknemers zullen, volgend uit het sociaal akkoord, opnieuw een deel van de WW-premie betalen (fiftyfifty, koopkrachtneutraal).

Aanvullende WW-verzekeringen in cao’s

In het sociaal akkoord is verder afgesproken private aanvullende werkloosheidsverzekeringen te regelen. Het SER-advies brengt hiertoe diverse mogelijkheden in kaart. De keuze hoe die verzekeringen uit te voeren, is aan de cao-partners.

Sociaal akkoord

Dit SER-advies geeft nader vorm aan het sociaal akkoord tussen werkgeversorganisaties en vakbonden met het kabinet (11 april 2013) en denkt afspraken tussen sociale partners in de Stichting van de Arbeid verder door.

Het advies is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van vrijdag 20 februari