Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Sociale ondernemingen: een verkennend advies

Sociale ondernemingen: een verkennend advies

Advies 2015/03: 22 mei 2015 (Commissie Sociaal Ondernemerschap)

Succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over deze vorm van ondernemen te nuanceren. Daarbij is het van groot belang dat sociale ondernemingen hun waarde voor de samenleving beter gaan meten en zo zichtbaar maken. Hierbij kan de overheid helpen door bijvoorbeeld een kenniscentrum voor impactmeting te openen.

Sociale ondernemingen - verkennend advies

Dit zijn enkele aanbevelingen uit het verkennende SER-advies over sociale ondernemingen. Sociale ondernemers zijn vooral zelf aan zet om van hun bedrijf een succes te maken en erkenning voor het groeiende fenomeen sociaal ondernemerschap te krijgen. Vanwege hun bijdrage aan publieke belangen adviseert de SER overheden, financiers, opdrachtgevers, brancheorganisaties, opleidingsinstituten en wetenschappers hen hierbij een steun in de rug te geven.

Advies over Sociale ondernemingen downloaden

Download:Volledig advies (3770 kB)Samenvatting (274 kB)