Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | De SER-agenda voor de Stad

Agenda Stad: De SER-agenda voor de Stad

Advies nr. 2015/05: 28 augustus 2015 (Commissie stad)

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel. Maar ook tussen stedelijke regio’s is bestuurlijke afstemming en regie nodig om versnippering te voorkomen. Deze en andere ingrediënten geeft de SER het kabinet mee voor haar Agenda Stad.

Agenda Stad advies van de SER downloaden

 

Download:Volledig advies (3845 kB)Het Nederlandse stedenlandschap: Achtergronddocument bij het SER-advies Agenda voor de Stad (3350 kB)

 

Agenda Stad advies in woord en beeld

SER-agenda voor de stad: het advies in woord en beeld
Publieksversie: het Agenda Stad advies in woord en beeld (3005 kB)