Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Leren in het hoger onderwijs van de toekomst

Hoger Onderwijs advies SER: Leren in het hoger onderwijs van de toekomst

Advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015 – 2025


Advies 2015/06: 16 oktober 2015 (commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken)

De kwaliteit van het hoger onderwijs moet omhoog. Dat is nodig om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van de toekomstige arbeidsmarkt. De SER pleit voor kwaliteitsafspraken waarbij opvattingen van studenten, docenten en ondersteunend personeel, maar ook van sociale partners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Dat staat in Leren in het hoger onderwijs van de toekomst, advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025.

SER Advies: Leren in het Hoger Onderwijs van de toekomst

 

Download:Volledig advies (3424 kB)