Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2016-2018

Advies inzake het benoemingsrecht voor de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018

De SER constateert dat er voor de zittingsperiode 1 april 2016 – 31 maart 2018 geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER noch in de verdeling van de zetels. Dit vloeit voort uit de op de SER van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Download:Advies (891 kB)