Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Prioriteiten Nederlands voorzitterschap EU

Prioriteiten Nederlands voorzitterschap EU

19 december 2014 (Dagelijks bestuur)

In zijn brief over voorgenomen adviesaanvragen van het kabinet aan de SER d.d. 9 oktober 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewezen op de mogelijkheden die het komende voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie biedt voor het kunnen agenderen van onderwerpen die zowel voor ons land als voor de EU van grote betekenis kunnen zijn. “In het licht van de stagnerende economische groei in vrijwel alle lidstaten kan de SER geconsulteerd worden over de prioriteiten en accenten die Nederland daarbij zou moeten zetten.”

Met deze brief wil de SER graag reageren op deze uitnodiging door een eerste inventarisatie van punten aan te reiken die sociaal-economisch van groot belang zijn en die door de verschillende geledingen van de raad breed gesteund worden. Daarbij realiseert de SER zich dat het voorzitterschap van de Raad van ministers vooral een dienende rol vervult en dat belangrijke onderwerpen op de Europese agenda een veel langere doorlooptijd hebben dan het halve jaar van een EU-voorzitterschap.

Download:Brief aan minister Koenders (101 kB)

De SER voelt zich daarnaast aangesproken door het voornemen van het kabinet om het komende voorzitterschap mede te benutten als gelegenheid om het Nederlandse publiek meer inzicht te geven in de werking en het belang van de Europese integratie en samenwerking1. De SER wil ook graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap en de activiteiten die daaruit voortvloeien.