Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

Advies nr. 2014/05: 20 juni 2014 (Pensioencommissie, Project Medezeggenschap Pensioenregelingen)

Medezeggenschap ondernemingsraad over pensioenen
Kernvraag in dit SER-advies is welke rechten de ondernemingsraad moet hebben over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Belangrijk is dat hierover bij OR’en en werkgevers/bestuurders duidelijkheid over is, met name in de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).

Download:Volledig advies (3966 kB)

Lacunes inspraak OR bij arbeidsvoorwaarde pensioen
De ondernemingsraad heeft in bepaalde gevallen niets te zeggen over een wijziging in pensioenafspraken voor de werknemers:

  • Als werkgevers zich vrijwillig aansluiten bij een in de cao afgesproken pensioenfonds, of het pensioen onderbrengen bij een ondernemingspensioenfonds, is er een probleem. Bij het maken van de afspraken zijn de OR’en wel betrokken, maar bij het veranderen ervan niet.
  • OR’en moeten volgens de wet betrokken zijn bij pensioenovereenkomsten, maar niet bij uitvoeringsovereenkomsten. Toch blijken belangrijke afspraken juist in de uitvoeringsovereenkomsten te worden afgesloten.

Aanbevelingen: instemmingsrecht en informatierecht

  • De OR moet instemmingsrecht krijgen in de WOR over voorgenomen besluiten van de ondernemer over de pensioenovereenkomst, zonder nog langer onderscheid te maken tussen pensioenuitvoerders. 
  • De OR moet een informatierecht krijgen in de WOR over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. 
  • De SER-commissie CBM (Commissie bevordering medezeggenschap) stelt in het najaar van 2014 een voorlichtingsdocument op voor OR’en en bestuurders over de rol van de OR bij pensioenen. Het voorlichtingsdocument is in voorbereiding, mede gelet op het Wetsvoorstel in verband met de bevoegdheden van de OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Meer informatie