Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Advies IMVO-convenanten

Advies IMVO-convenanten

Advies nr. 2014/04: 25 april 2014 (Commissie IMVO)

De SER bepleit dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal MVO te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de keten substantieel aan te pakken.
Voor werknemers en lokale gemeenschappen leidt dit tot betere bescherming tegen nadelige effecten. En bedrijven worden geholpen bij problemen die zij alleen niet kunnen oplossen.
Dit zijn enkele aanbevelingen uit het advies over IMVO-convenanten dat de SER aan ministers Ploumen en Kamp uitbrengt.

Download:Volledig advies (2153 kB)Samenvatting (2073 kB)

imvo-convenanten
Schema IMVO convenanten
Schema IMVO convenanten
(PDF, 34 kB)
Alles over het thema