Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen

Grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen

Advies nr. 2014/02: 7 april 2014 (Subcommissie GSW, Grenswaarden Stoffen op de Werkplek)

Beroepsmatige blootstelling aan arseen en anorganische arseenverbindingen komt in verschillende industrieën voor. Het zijn echter kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempelwaarde. Naar aanleiding van een rapport van de Gezondheidsraad heeft de subcommissie GSW de haalbaarheidstoets gestart. Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidstoets adviseert de SER aan de minister van SZW om ten aanzien van arseen en anorganische arseenverbindingen:

  • een grenswaarde vast te stellen van 2,8 microgram/m3 als TGG-8 uur en 
  • binnen drie jaar deze grenswaarde opnieuw te beoordelen om die te verlagen tot 0,28 microgram/m3 als TGG-8 uur, zodat die als wettelijke grenswaarde kan worden ingevoerd.

Download:Volledig advies (964 kB)