Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Calamiteitenregeling WW

Calamiteitenregeling WW

Advies nr. 2014/06: 22 augustus 2014 (Commissie Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet)

In de adviesaanvraag ‘Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur’ heeft minister Asscher de SER gevraagd te adviseren over de verantwoordelijkheidsverdeling in de financiering van de Werkloosheidswet (WW) en om verder invulling te geven aan de in het sociaal akkoord geschetste visie op een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur. Met zijn brief van 20 juni jl. heeft de SER hem op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de adviesvoorbereiding. Ook heeft de SER aangegeven ernaar te streven zijn advies vóór 1 december 2014 vast te stellen. Over een specifiek onderdeel van de adviesaanvraag, te weten de Calamiteitenregeling WW, adviseert de SER nu al zodat dit advies meegewogen kan worden in de definitieve besluitvorming over de inwerkingtreding van deze regeling vóór de winter van 2016/2017. 

Download:Volledig advies (1151 kB)