Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2014 | Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2014-2016

Advies inzake het benoemingsrecht voor de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016

Advies nr. 2014/01: 28 januari 2014

De SER constateert dat er voor de zittingsperiode 1 april 2014 – 31 maart 2016 geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER en in de verdeling van de zetels. Dit vloeit voort uit de op de SER van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Download:Advies (279 kB)