Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2013 | Make it in the Netherlands! Advies over binding van buitenlandse studenten aan Nederland

Make it in the Netherlands! Advies over binding van buitenlandse studenten aan Nederland

Advies 2013/01: 19 april 2013 (Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken)

De SER formuleert voorstellen om buitenlandse studenten die in Nederland hoger onderwijs volgen, na afloop van hun studie beter (tijdelijk) te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het biedt Nederland belangrijke baten als het internationaal talent a) meer weet te werven en b) beter aan zich kan binden. Deze voordelen van het bevorderen van kennismigratie gelden voor welvaart, economie en hoger onderwijs (t.a.v. kwaliteit, vestigingsplaats, overheidsfinanciën). Wat is nodig om dit te bereiken? De SER doet voorstellen voor maatregelen en meer gezamenlijke inspanningen van bedrijven, overheidsinstellingen, overheid, non-profit organisaties en onderwijsinstellingen. NB Het aantrekken en behouden van internationale studenten moet meer aan de arbeidsmarkt gerelateerd worden: de werkgelegenheid en tekorten op de arbeidsmarkt (arbeidsmarktbehoefte) dienen daarbij meer dan tot nu toe leidend te zijn.

Download:Advies (3309 kB)Analyse ten behoeve van advies (1149 kB)

Werving meer internationale studenten in Nederland

Nederland kan – bij alle globalisering en internationale contacten – buitenlands talent goed gebruiken. Maar in vergelijking met het buitenland trekt Nederland weinig buitenlandse studenten (zo’n 56.000 per jaar), en de bètatechnische richtingen lopen daarbij zelfs achter. Nederland moet dus zorgen voor meer instroom van hoogopgeleide internationale studenten.

Verhogen binding van afgestudeerden die voorzien in arbeidsmarkttekorten

Onder de studenten die na hun studie blijven (zo’n 20%), zijn er maar weinig afgestudeerd in een richting waaraan op de Nederlandse arbeidsmarkt een momenteel tekort is zoals bètatechniek. Er zijn maatregelen nodig om voor buitenlandse studenten hun verblijf tijdens en na de studie gemakkelijker te maken.

Maatregelen voor buitenlandse studenten in Nederland

De SER pleit in het advies om studenten te verleiden om in Nederland te blijven door diverse maatregelen en voorzieningen, zoals: huisvesting, stages, traineeships, career portals, alumni network, beurzen, restitutie van collegegeld, excellent onderwijsaanbod, taalcursussen Nederlands, servicepakketten van bonden, career centers, study buddies, soepeler regelgeving voor werk, regionale samenwerking tussen instellingen, bedrijven en overheid.
Instanties die hierbij een rol kunnen spelen, zijn met name: bedrijven, non-profit organisaties, opleidingen en onderwijsinstellingen, studentenvakbonden, overheid, UWV, Nuffic.

Zie verder:

Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is aangeboden aan minister Bussemaker van OCW.
Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘volledig advies’, ‘inhoud’ (geheel en per hoofdstuk) en ‘persberichten’.