Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2013 | Grenswaarden voor chroom VI-verbindingen

Grenswaarden voor chroom VI-verbindingen

Advies nr. 2013/04: 21 augustus 2013 (Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek)

Chroom VI-verbindingen worden o.a. gebruikt voor verchromen van metalen bij het galvaniseren. Het zijn echter genotoxische, kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempelwaarde. Om zo veel mogelijk gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bereiken, adviseert de SER bepaalde grenswaarden in de wet voor deze gevaarlijke stoffen op de werkplek.

In het SER-advies aan SZW adviseert de subcommissie GSW van de SER

  • voor oplosbare chroom VI-verbindingen:
    verder verlagen van de per 2007 ingevoerde wettelijke grenswaarden
  • voor slecht oplosbare chroom VI-verbindingen:
    een wettelijke grenswaarde invoeren.
Het advies noemt concrete, haalbare concentraties, die getoetst zijn bij brancheorganisaties en arbodiensten.

Download:Volledig briefadvies (351 kB)