Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen

Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen

Advies nr. 2012/01: 23 maart 2012 (Commissie Arbeidsomstandigheden –werkgroep ad hoc GSW)

Sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben samen het initiatief genomen om voorlopige referentiewaarden voor te stellen voor het werken met synthetische nanodeeltjes, gebaseerd op het voorzorgsbeginsel.
Alle bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek te voorkomen. Voorlopige nanoreferentiewaarden zijn een bruikbaar hulpmiddel voor werkgevers om te voldoen aan de wettelijke verplichting inzicht te geven in de aard, mate en duur van de blootstelling. Het is een instrument voor risicomanagement bij het werken met nanomaterialen.

Download:Volledig advies (18469 kB)

Waarom voorlopige referentiewaarden voor nanodeeltjes en geen gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden? Omdat:

  • over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan synthetische nanodeeltjes nog weinig bekend is. 
  • er nog te weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar is om definitief gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden af te leiden en vast te stellen.

Deze voorlopige referentiewaarden zijn te hanteren totdat wel gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden kunnen worden vastgesteld. Overigens bestaan voor sommige kleine deeltjesvormige concentraties in de werklucht wel gezondheidskundige grenswaarden (bijvoorbeeld voor lasrook). Voor die ‘stoffen’ wordt dan de geldende grenswaarde gehanteerd.

Aanbevelingen aan

  • sociale partners:
    breng deze voorlopige nanoreferentiewaarden onder de aandacht van werkgevers en werknemers; help met het ontwikkelen van branchespecifieke ‘good practices’; bevorder dat nanoreferentiewaarden en good practices terechtkomen in een arbocatalogus en in het stappenplan van de handleiding Veilig werken met nanomaterialen en publicaties van VNO-NCW, FNV en CNV. 
  • de overheid:
    hanteer deze nanoreferentiewaarden bij bedrijfsinspecties; adviseer bedrijven deze voorlopige nanoreferentiewaarden te gebruiken; onderzoek het vaststellen van een grenswaarde voor werkproces-gerelateerde nanodeeltjes.

Zie verder:
Dit advies is een advies uit eigen beweging aan de staatssecretaris van SZW. Het is een vervolg op het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek uit 2009.
Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘advies’ en ‘persbericht’.