Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Werk maken van scholing

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Advies nr. 2012/02: 20 april 2012 (Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken)

De SER gaat in dit advies in op de postinitiële scholingsmarkt (d.w.z. de markt voor aanvullende scholing van werkenden en werkzoekenden).
Het belang van scholing (‘leven lang leren’) neemt volgens de SER toe. Werkenden zullen zich veel meer dan vroeger moeten blijven scholen tot op hogere leeftijd; zowel om hun functie of beroep productief uit te blijven oefenen als om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt.Werkzoekenden hebben meer kansen om aan de slag te komen als zij adequaat geschoold zijn. De scholingsmarkt functioneert in het algemeen behoorlijk, maar moet wel toekomstgerichter.

Download:Volledig advies (1515 kB)

Het advies gaat in op vragen als:

  • Hoeveel mensen nemen jaarlijks deel aan scholing in Nederland? 
  • Zijn er, als het gaat om deelname aan scholing, verschillen tussen groepen op de arbeidsmarkt (motieven/redenen, deelname, deelnemers)? 
  • Hoe is de deelname aan scholing in Nederland vergeleken met andere Europese landen (internationaal perspectief)? 
  • Hoe zijn de verschillen in scholingsdeelname tussen de Europese landen te verklaren? 
  • Functioneert de markt voor scholing goed (denk aan: aanbod, omzet, kennis, sectoren met tekorten)? Of zijn er aanpassingen nodig? 
  • Wat is de toekomstige behoefte aan postinitiële scholing (gezien globalisering, demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, technologische ontwikkelingen, individualisering, flexibilisering, ontwikkeling werkgelegenheid in sectoren en beroepen, kenniseconomie)? 
  • Wat adviseert de SER als het gaat om het aanbod van scholing (inzichtelijkheid en kwaliteit aanbod, EVC e.d., onderwijsvoorzieningen, samenwerking, open educational resources)? 
  • Wat adviseert de SER als het gaat om de vraag naar scholing (articuleren en bundelen vraag, ouderen, lager opgeleiden, werkzoekenden, flexwerkers, zzp’ers)? 

Zie verder:
Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) d.d. 8 juli 2011. Het advies is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken. Verder zijn bij het opstellen van dit advies ook private en publieke onderwijsorganisaties betrokken via een hoorzitting en een open internetconsultatie.
Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘samenvatting’, ‘volledig advies’, ‘inhoud’ met de afzonderlijke hoofdstukken, ‘persberichten’. Zie ook: ‘veelgestelde vragen’.