Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Vis

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Vis

16 juni 2011

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorische draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Vis per 25 juni 2003 zijn inmiddels circa acht jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 20 juni 2011 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (145 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Vis. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Vis.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Vis, zoals verenigd in de dragende organisaties, in drie van de vier geledingen voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties. Het organisatorisch draagvlak van de geleding “be- of verwerking van vis en de groothandel in vis”, voldoet niet aan de norm als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Overeenkomstig de geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de geleding “be- of verwerking van vis en de groothandel in vis”.


 

Alles over het thema