Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2010

Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2010

Jaarlijks vindt er een EU-voorjaarstop plaats over de voortgang van wat de Lissabon-strategie heette, en nu met EU2020 wordt aangeduid. De SER is betrokken bij de Nederlandse standpuntbepaling door een consultatief overleg met de meest betrokken bewindsperso(o)n(en).

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken kwam 16 maart bij de SER om te overleggen over het Nederlandse standpunt voor de EU-Voorjaarstop van 25 en 26 maart. Op de agenda van deze Voorjaarsraad stond onder meer de regulering van de financiële sector, de (budgettaire) exit-strategie, het vervolg van de Lissabon-strategie tot 2020 en het klimaatbeleid na de Top van Kopenhagen.

Ter voorbereiding van het overleg met Minister van der Hoeven heeft het SER-secretariaat een aantal notities opgesteld die eerder zijn besproken in de SER Commissies Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden en Sociaal-Economisch Beleid. Een van deze notities betreft een overzicht en bespreking van de Europese voorstellen voor de regulering van en het toezicht op de financiële sector. Gezien het belang en de complexiteit van dit onderwerp hebben we besloten deze notitie te publiceren als een SER-rapport. Anders dan een SER-advies ligt de nadruk op informatieoverdracht; de notitie bevat geen gedetailleerde aanbevelingen of conclusies.