ARIE-regeling

Advies nr. 2010/02: 12 maart 2010 (Commissie Arbeidsomstandigheden)

De regeling voor Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE-regeling) hoeft op dit moment niet te worden gewijzigd. Wel kan de regeling verbeterd worden waardoor deze gebruikersvriendelijker en eenvoudiger wordt voor ondernemers. Verder verdient het aanbeveling de ARIE-regeling uitdrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van de Arbowet 2007. Dat staat in een advies van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden aan minister Donner van SZW.

Download:Volledig briefadvies (2014 kB)