Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Publieksbrochure: De winst van maatwerk

Publieksbrochure: De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Voorbereiding op participatie van jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen

Publieksbrochure (januari 2010) van advies nr. 2009/07 (18 december 2009)

Steeds meer jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen lopen het risico niet mee te kunnen doen in onze samenleving; om meerdere redenen is dat ongunstig. Dat is voor henzelf frustrerend. Zij willen net als andere jongeren graag doen waar ze goed in zijn, ze willen een baan, een eigen inkomen, een zelfstandig bestaan. Ook de samenleving is niet gebaat bij hun levenslange afhankelijkheid van collectieve voorzieningen. Bovendien missen werkgevers zo een groep gemotiveerde en loyale potentiële medewerkers.

Download:Volledige publieksbrochure (1185 kB)

De SER was dan ook blij dat minister Rouvoet van Jeugd en Gezin de SER vroeg om een advies over de vraag hoe de participatie van jongeren met ontwikkelings- en gedragsstoornissen kan worden versterkt. De raad heeft dit advies op 18 december 2009 uitgebracht. Het heeft als titel: De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn en daarmee wordt al duidelijk wat volgens de raad de belangrijkste maatregelen zijn om de kansen van deze groep jongeren op deelname in de samenleving te vergroten.